Педради

 

 

 

1.Засідання педагогічної ради з теми «Розвиток позитивної навчальної мотивації учасників освітнього процесу як важлива умова покращення якості освіти та творчого розвитку учнів. ІКТ- засіб мотивації». Дата проведення: 10.03.2021рр.

2.Витяг із протоколу засідання педагогічної ради комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров Дніпропетровської області» ( протокол від 05 лютого 2021 р. № 4)

3.Витяг із протоколу засідання педагогічної ради комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров Дніпропетровської області» ( протокол від 09 березня 2021 р. № 5)

4.Засідання педагогічної ради з питання «Основні напрямки роботи закладу освіти по реалізації обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи» від 23.11.2020р.   

Виступи на педраді

5.Педагогічна рада з питання «Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі як чинник розвитку та успішної самореалізації особистості».  Презентація

6.Педагогічна рада з теми “ STEM – освіта: впровадження та перспективи розвитку ”.    Презентація

7.Педагогічна рада з теми «Розвиток професійної компетентності педагога у контексті реалізації нових Державних стандартів і використання інноваційних освітніх технологій»   Презентація

 

Засідання педради з теми :"Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості."


Засідання педагогічної ради з теми:"Аналіз навчальних досягнень учнів"