Вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

П   Л   А   Н

роботи методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

на 2019-2020 навчальний рік

МЕТА:

-сприяти особистому зростанню та розвитку творчого потенціалу вчителя шляхом створення інноваційного середовища;

-впроваджувати  у навчально-виховний процес досягнення науки та ППД;

-реалізувати завдання ІV етапуобласного науково – методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»(коригуючий  етап);

-продовжити науково-методичну роботу  закладу освіти  за таким напрямком інноваційної діяльності:«Розвиток соціальної компетентності, національної свідомості і громадянської активності учасників навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових освітніх стратегій та створення моделі сучасної школи на засадах інтеграції змісту випереджаючої освіти у навчально-виховний процес».

ЗАВДАННЯ:

  • -створення  системної роботи вчителів щодо здійснення науково-методичного забезпечення реалізації нового Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту повної середньої освіти;
  • -впровадження оновлених навчальних програм з метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів, вмотивованості до впровадження інноваційних змін у освітній процес;
  • -реалізація   сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній  процес, що забезпечують удосконалення   освітнього    процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві;
  • -забезпечення своєчасного вивчення нормативних та методично-інструктивних документів;
  • -використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів;
  • -пропагувати і плекати любов до рідного слова, виховувати повагу до української мови, як державної.

Очікувані позитивні результати:

усвідомлення пріоритетів  освіти, спрямованої на комплексне впровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості, впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку соціальних компетенцій учнів, зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запровадженим у масову практику.

С  К  Л  А  Д

шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу

 

  1. Проценко Раїса Іванівна — вчитель російської мови , керівник МО;
  2. Бойко Світлана   Миколаївна — вчитель української  мови та літератури;

3       Волик Надія Андріївна                  — вчитель української  мови та літератури;

4       Галаніна Лариса Олегівна   — вчитель іноземної мови;

5       Гаркуша Вікторія Володимирівна         — вчитель зарубіжної літератури;

6       Глуздова Наталія Миколаївна       — вчитель англійської мови;

7       КлоковаІннаОлександрівна — вчитель історії;

8       Нестеренко Тетяна Іванівна-вчитель укр. мови та літератури;

9       Балак Ірина Адольфівна      — вчитель історії;

10     Висоцька Майя Олексіївна  — бібліотекар;

 

І  ЗАСІДАННЯ                            Серпень 2019р.

Мета:

проаналізувати результативність роботи МО за минулий рік, визначити напрямки роботи кожного вчителя, що входить у ШМО, ознайомитися з нормативними документами про викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу у поточному навчальному році, підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати методичну майстерність, оновлювати професійні і загальноосвітні знання.

 

1.Про підсумки методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, визначення пріоритетних напрямків діяльності методичного об’єднання та основні завдання на 2019-2020 навчальний рік. Інформація

Проценко Р.І., серпень ,2019 рік

 

2.Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо особливостей викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2019/2020навчальному році. Обговорення особливостей вивчення предметів у 5-9, 10-11 класах за оновленими програмами.

Проценко Р.І., вчителі.

3.Розгляд календарно-тематичного планування вчителів.

4.Ознайомлення педагогів з нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Департаменту науки і освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації, опрацювання інструктивно-методичних листів. Огляд.Наказ Міністерства освіти і науки України « Про затвердження Інструції  з діловодства  у закладах  середньої освіти» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. № 1028/32480) чинний.

ГлуздоваН.М.,заступник директора з навчально- виховної роботи

 

5.Про підготовку до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з суспільно-гуманітарних дисциплін, обговорення орієнтовних завдань.

Глуздова Н.М. ,заступник директора з навчально- виховної роботи

 

«Методична скринька»

 

Методичні рекомендації щодо вивчення предметів гуманітарного циклу у 2019– 2020 н.р.

Особливості викладання предметів гуманітарного циклу у 11 класах.

Методичні рекомендації щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів.

Орфографічний режим при оформленні шкільної документації.

 

ІІ  ЗАСІДАННЯ                           жовтень 2019 р.

Мета:

допомогти вчителю-практику переорієнтуватися до нових умов організації освітнього процесу в школі. Учитися по-новому виконувати власні професійні обов’язки та організовувати навколо себе інноваційний простір, у якому буде комфортно і цікаво насамперед учню.

 

1.Реалізація змістових ліній на уроках зарубіжної літератури в умовах упровадження НУШ  для вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

Проценко Р.І.

2.Особливості індивідуальної роботи з обдарованими учнями з метою підвищення їх творчого потенціалу.

Волик Н.А.

3.Підготовка до проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, до участі у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

4.Вивчення і реалізація основних положень нормативних документів про освіту та інструктивно-методичних матеріалів. Інформація.

 

ГлуздоваН.М.,заступник директора з навчально- виховної роботи.

 

ІІІ  ЗАСІДАННЯ                                           січень 2019р.

 

Мета:

розглянути форми і методи,що забезпечують розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкривають суть поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності;заслухати звіти вчителів, які атестуються.

 

1.Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках історії, правознавства .

Клокова І.О.,  Балак І.А.

2.Звіти вчителів, які атестуються у 2020 році.

 

3.Формування інформаційно-комунікаційної та інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках української мови та літератури – запорука успішної особистості в майбутньому.

Бойко С.М.

 

ІV  ЗАСІДАННЯ                                 квітень 2020р.

 

Мета:

спрямовувати  діяльність учителя  на формування соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості учнів, усвідомлення ідеї сталого розвитку як нового типу еколого-економічного зростання, що задовольняє потреби всіх членів суспільства за умови збереження й поетапного відновлення природного середовища, готовності брати участь у розв’язанні питань довкілля та розвитку суспільства; орієнтуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

 

1.Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках англійської мови. Наскрізна змістова лінія «Здоров`я  і безпека».

Галаніна Л.О.

2.Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток»  на уроках зарубіжної літератури.

Гаркуша В.В.

3.Позакласна предметна робота. Предметні тижні. Результати участі у предметних конкурсах, інтелектуальних змаганнях, іграх.Інформація.

Глуздова Н.М.

4.Опрацювання інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, обласного та міського управлінь освіти і науки  щодо роботи вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Нестеренко Т.І.

«Методична скринька»:

Увага, ЗНО! Особливості підготовки до написання розгорнутої письмової відповіді.

«Зернини педагогічного досвіду» (практичні поради) Особливості підготовки до розв’язування завдань тестового характеру.

«Методичний довідник. Як організувати ефективне повторення?» Обмін педагогічним досвідом роботи вчителів МО гуманітарного циклу(підготовка до зовнішнього тестування, моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів гуманітарного циклу).